MENU
Aula_close Layer 1

Skole- og fritidstilbud

Tilbudsbeskrivelse - Fjordskolen Hedevang 

1

Skole og fritid

Formål

Fjordskolen skal bidrage mest muligt til den enkelte elevs udvikling og livskvalitet

 

Fjordskolen

Fjordskolens tilbud er helhedsorienteret og flerfagligt. Det udgøres både af skoledagens undervisning, fritidstilbuddets aktiviteter - og af forældresamarbejdet.

 

Bidrage

Den enkelte elev på Fjordskolen skal støttes i at arbejde aktivt for egen læring, udvikling og livskvalitet. Fjordskolens læringsmiljø udgøres af faglig undervisning inden for rammerne af folkeskoleloven, Mål- & indholdsbeskrivelsen i fritidstilbuddet samt personlig og social vejledning og støtte.

 

Mest muligt

I forhold til elevens potentiale stræbes der efter stadig forbedring og udvikling af kompetencer med henblik på størst mulige inklusion

 

Den enkelte elev

Fjordskolens specialiserede tilbud er tilpasset den enkelte elev, hvor undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem klasse-, hold- og individuel undervisning. Eleverne mødes og undervises i en forståelse for deres særlige forudsætninger, således som de kommer til udtryk i relation med omgivelserne. Eleverne omfatter både dem, der i øjeblikket opholder sig på Fjordskolen, men også dem, der engang har været - og en dag kan blive - elever her.

 

Udvikling

Fjordskolen arbejder på, at børnene opnår størst mulig faglig, personlig og social udvikling:

 

Faglig udvikling

Fjordskolen stræber efter at udvikle eleverne i henhold til bekendtgørelse om specialundervisning og folkeskolelovens formål, hvor vi ”i samarbejde med forældrene giver eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.” (Folkeskolelovens § 1, stk. 1).

 

Personlig og social udvikling

Mange af Fjordskolens elever har særlige personlige og sociale udfordringer. Skolegangen tilrettelægges, således at der tages hensyn til disse. Desuden indtager udviklingen af personlige og sociale kompetencer en central rolle, herunder især styrkelse af selvhjulpenhed og selvværd.

              

Livskvalitet

Livskvalitet betragtes som en forudsætning for elevernes udvikling og læring. Der stræbes således efter, at hverdagen skal præges af glæde, tryghed, optimisme og anerkendelse.

 

Fjordskolen, Hedevang – dvs. skolebestyrelse, medarbejdere og ledelse - har med udgangspunkt i Roskilde Kommunes værdier Åbenhed, Synlighed og Fokus på resultater udarbejdet følgende uddybende værdier:

  • Fokus på eleven

Hensigten med alle aktiviteter og initiativer er at styrke elevens udvikling og livskvalitet. Når der træffes beslutninger - både blandt personalet indbyrdes og i samarbejdet med forældre og pårørende – skal det altid ske ud fra en betragtning om, hvad der gavner eleven bedst i forhold til denne udvikling.

  • Professionalisme

Elever og pårørende skal mødes af kompetente og professionelle ansatte. Det indebærer, at vi er bevidste om handlinger og reaktioner, og at disse præges af etiske overvejelser, samt didaktiske og pædagogiske mål. Endelig betyder det, at vi stræber efter at være velovervejede, brugervenlige og kvalitetsorienterede.

  • Kommunikation

Vi arbejder mod, at elever, forældre og personale opnår størst mulig fælles forståelse i en gensidig dialog. Det stiller særlige krav til den måde, der kommunikeres på: Vi tilstræber at være præcise og konstruktive i vores formuleringer - og at tilpasse vores udtryk til dem, vi kommunikerer med. Vi informerer om, hvad vi foretager os og giver omverdenen størst mulig indsigt heri.