MENU
Aula_close Layer 1

Målsætning

MÅLSÆTNING

Fjordskolen – dvs. skolebestyrelse, medarbejdere og ledelse - har formuleret følgende målsætning for skolen:

 

Målsætning

Fjordskolen skal bidrage mest muligt til den enkelte elevs udvikling og trivsel.

 

Uddybning:

 

Fjordskolen

Fjordskolens tilbud er helhedsorienteret og flerfagligt. Det udgøres både af skoledagens undervisning, aktiviteter - og af forældresamarbejdet.

 

Bidrage

Den enkelte elev på Fjordskolen skal støttes i at arbejde aktivt for egen læring, udvikling og trivsel. Fjordskolens læringsmiljø udgøres af faglig undervisning inden for rammerne af folkeskoleloven, samt personlig og social vejledning og støtte.

  

Mest muligt

I forhold til elevens potentiale stræbes der efter stadig forbedring og udvikling af kompetencer med henblik på størst mulig inklusion.

 

Den enkelte elev

Fjordskolens specialiserede tilbud er tilpasset den enkelte elev, hvor undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem klasse-, hold- og eneundervisning. Eleverne mødes og undervises i en forståelse for deres særlige forudsætninger, således som de kommer til udtryk i relation med omgivelserne. Eleverne omfatter både dem, der i øjeblikket opholder sig på Fjordskolen, men også dem, der engang har været - og en dag kan blive - elever her.

 

Udvikling

Fjordskolen arbejder på, at børnene opnår størst mulig faglig, personlig og social udvikling:

 

Faglig udvikling

Fjordskolen stræber efter at udvikle eleverne i henhold til bekendtgørelse om specialundervisning og folkeskolelovens formål, hvor vi ”i samarbejde med forældrene skal give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling..” (Folkeskolelovens § 1, stk. 1).

 

Personlig og social udvikling

Mange af Fjordskolens elever har særlige personlige og sociale udfordringer. Skolegangen tilrettelægges, således at der tages hensyn til disse.

Desuden indtager udviklingen af personlige og sociale kompetencer en central rolle, herunder især styrkelse af selvhjulpenhed og selvværd.

  

Trivsel

Trivsel betragtes som en forudsætning for elevernes udvikling og læring. Der stræbes således efter, at hverdagen skal præges af glæde, tryghed, optimisme og anerkendelse.