MENU
Aula_close Layer 1

Trin For Trin

Trin For Trin

Trin for Trin er et program der bliver anvendt i daginstitutioner og folkeskoler, og har til formål at styrke børnenes sociale og følelsesmæssige kompetencer. Ved hjælp af hånd dukker, billeder og rollespil giver programmet børnene forslag til håndtering af almindelige sociale samspils situationer.

Materialet er tænkt som hjælp til selvhjælp, hvor formålet er at udvikle alternative handlemønstre. Det kan benyttes af børn med en kognitiv alder > 4 år. Via dette arbejde tilgodeses Folkeskolen formåls §, samt klare mål vedr. fokus på beskrivelse af elevens alsidige udvikling.

Trin for trin består af 3 materialekasser til forskellige klassetrin, samt et slutmodul for de ældste elever "Check det ud" der ligger på CD-Rom. Materialet er tænkt som emnearbejde. Det er de samme emner der er gennemgående bortset fra sociale kompetencer i slut modulet. Børnene lærer om social adfærd gennem imitation, øvelser og forstærkning. Hver kasse er inddelt i lektioner. Hver lektion følger en tydeligt struktur med opvarmnings øvelser (sang fra Trin for Trin CD, kort leg eller hånddukker til teater), visning af billeder, hvor børnene beskriver hvad de ser og hvad problemet er. Bagefter, er det tid til at komme med løsningsforslag - hvad man kan gøre i den beskrevne situation. Efterfølgende kommer afprøvning af løsningsforslagene for at se om det virker. Til sidst kan lektionen indeholde ekstra øvelser i form af rollespil, eller standardsætninger som børnene skal arbejde med.

I SFO har vi brugt Trin for Trin systemet - kasse 1 - til at lære børnene sociale kompetence, som de kan bruge i deres hverdag, i lege situationer, hjemme hos familien og i skole/SFO. Vi har tilpasset programmet til vores målgruppe, da det originale program kan være svært for vores børn at forstå. Vi har gentaget nogle lektioner indtil vi var sikre på at børnene havde forstået det. Vi har f.eks. arbejdet med automatisering af forskellige sætninger og standardvendinger samt lært eleverne i hvilke situationer man bruger dem.

Det har også været vigtigt at inddrage et piktogram der signalerer Trin for Trin (piktogram for følelser) til at sætte op som en del af vores dagsprogram i SFO.

Nogle af de færdigheder vi har arbejdet med har været: At aflæse den andens signaler, deltage i leg, deles om, skiftes til, være opmærksom, afbryder høfligt, etc.

Vores formål med Trin for Trin i SFO:

  • At styrke gruppens trivsel (ingen læring uden trivsel!)
  • At bruge billeder til at koble følelser og ansigts mimik. Mange børn med autisme eller lignende har svært ved at aflæse andres signaler og dermed svært ved at forstå om andre er kede af det eller sure. Det er også vanskeligt for dem at lave sure/glade ansigtsudtryk.
  • At lære nogle løsningsstrategier ved hjælp af rollespil som er beskrevet i Trin for Trin lektionerne, men også ved at lave rollespille ud fra dagligdags situationer som vi havde observeret var vanskelige for vores børn at løse selv. Vi valgte, i starten, at det var de voksne der lavede rollespillene. Grundet til det var at undgå at børnene misforstod øvelserne eller følte at de blev drillet af klassekammeraterne eller af de voksne. I senere lektioner blev børnene inddraget og de øvede sig i at løse forskellige situationer med hinanden.
  • At sætte ord på følelser. At komme med en forklaring, cause- effect. Jeg bliver ked af når du...
  • At tage/ fordybe sig i emner som er relevante for børnene lige nu. Nogle gange brugte vi kun billeder fra Trin for Trin kassen til at tale om forskellige situationer vi havde oplevet i klassen (for eksempel, drillerier).
  • At følge op i hverdagen. Ud over den "skemalagte" Trin for Trin tid, er det vigtig at støtte op og implementere Trin for Trin programmet i børnenes øvrige tid i skole og SFO. Vi har oplevet at når børnene står i en svær situation med andre børn og vi husker dem på hvordan eller hvad vi siger i Trin for Trin er det nemmere for dem at anvende nogle løsninger selv. For eksempel hvis S gerne vil lege med M, og M ikke har lyst kan hun i stedet for at sige: "NEJ" huske/eller hjælpes til at huske at man også kan sige: "Nej tak, ikke nu men måske senere".

Man kan læse mere om materialet i forhold til udviklingshæmmede børn: Focus af Else Hellesøe 1999.