MENU
Aula_close Layer 1

Historie

Hedevang

Hedevang blev etableret i efteråret 2011 i nye lokaler på det tidligere rådhus i Gundsømagle. Indtil da havde Roskilde-børn med særlige udfordringer, (især autisme spektrum forstyrrelser og ADHD), modtaget specialundervisning og SFO-tilbud på to forskellige skoler i Roskilde by: Østervang og Vestre Hedevej.

Etableringen af Hedevang betød, at eleverne både skulle flytte og være sammen med nye skolekammerater og voksne. Ligeledes skulle personalet lære at arbejde sammen med nye kolleger og om nye børn. Selvom denne fusion til tider har været udfordrende, har vi i dag udviklet et tilbud, der på mange måder er optimalt til netop vores børn. Lærere, pædagoger, medhjælpere o.a. har kontinuerligt udviklet vores skole- og fritidstilbud til børn med særlige udfordringer.

I dag går der ca. 90 elever på Hedevang. De er fordelt på 11 stamklasser fra 0.-10.klasse. Undervisningen tilrettelægges ud fra Folkeskoleloven i forhold til, hvad der er optimalt for børnenes læring og trivsel. Det betyder, at eleverne til tider arbejder på tværs af klasserne – og til tider kan opsplittes i mindre grupper. Lokaler og udefaciliteter er indrettet således, at det er muligt at tage sådanne særlige tilpasninger.

Hedevang råder over ca. 2/3 af bygningen på Sognevej. Den øvrige del bebos af Ungdom, som varetager særligt tilrettelagt ungdomsundervisning (STU) og klubtilbud til unge. I dagligdagen foregår på mange områder et gunstigt samarbejde mellem Ungdom og Hedevang.

Hedevang råder i dag over bygninger og personaler, der i høj grad er i stand til at varetage specialundervisning, som vores elever har brug for – også i fremtiden.