MENU
Aula_close Layer 1

Revisitation

Revisitation

Lovgrundlaget foreskriver, at der skal revisiteres i alle specialtilbud mindst én gang om året, og at forældre skal orienteres skriftligt om revisitationen.

Helhedsvurderingen i MinUddannelse anvendes som udgangspunkt og dokumentation for den årlige revisitation.

Revisitationen skal ske på baggrund af en dialog mellem barnets forældre, skole- og fritidstilbud, distriktsskoler, PPR, medarbejdere samt eventuelt andre fagpersoner. På baggrund af denne dialog besluttes det, om der skal ske ændringer eller justeringer i barnets undervisningstilbud.

Forældrene får i forbindelse med beslutningen udleveret et revisitationsskema, hvoraf det fremgår, om barnet kan fortsætte i tilbuddet i det kommende skoleår, eller om der skal findes et andet tilbud i samarbejde med distriktsskolen, PPR Roskildes visitationsafsnit eller hjemkommunens PPR.

Revisitationsskemaet sendes efterfølgende til distriktsskolen, PPR Roskilde eller hjemkommunens PPR inden for aftalt tid som dokumentation.

Sammen med bevillingen sendes en medfølgende klagevejledning.