MENU
Aula_close Layer 1

KAT kasse

KAT kasse

(Kognitiv Affektiv Træning)

KAT-kassen blev oprindeligt udviklet i Danmark til børn med Aspergers syndrom.

Mål: at barnet udvikler sin selvforståelse, sin forståelse for andre og sin adfærd, samt ændrer det sociale samspil mod mere hensigtsmæssige samværsformer.

Til børn med autisme, Aspergers Syndrom, OCD, ADHD, følelsemæssige udviklingsforstyrrelser og lignende tilstande.

Bruges ofte i "en til en " samtale eller i mindre grupper.

Det er udviklet som støtte til samtaler med børn og unge fra 6 års alderen. Det er et samtaleredskab sammensat af en række elementer, som kan bruges enkeltvis eller sammen i samme samtale.

Et Kat-element er en enkel figur, som er skabt til at være et stærkt visuelt symbol, der kan animere samtalens struktur og være agent, som eleven kan udtrykke sine tanker og følelser igennem.

Det er vigtigt at tilpasse brugen af elementerne til barnets udviklingsniveau.

KAT kassen

KAT-kassen har til formål at hjælpe personer til større selvforståelse, både når det gælder forståelse for egne og andres behov og motiver og når det gælder sociale relationer og venskaber.

KAT-kassen er enestående i sin udformning. Den er ikke et spil og heller ikke en test, selvom den kan bruges til at undersøge en persons selvopfattelse og selvbevidsthed. KAT-kassen fungerer som et samtaleredskab sammensat af en række elementer, der kan bruges enkeltvis eller samlet i forbindelse med en samtale.

KAT-kassen bliver typisk brugt i samtaler med børn og unge fra 6-års alderen, som har empatiproblemer og sociale vanskeligheder, men kan også anvendes sammen med fx søskende til børn med handicaps eller voksne, som arbejder med selvindsigt og social træning.

Indholdet lægger vægt på:

  • den emotionelle læring og empatitræning med henblik på at hjælpe børn, unge og voksne med at sætte ord på egne og andres oplevelser, tanker, følelser og sanser
  • at hjælpe børn og unge til at blive bevidst om deres sociale færdigheder og fornemmelser. Dette inkluderer bl.a. kropssprog, venskabsfærdigheder, social træning, interesser og rollespil.
  • Et måleinstrument, det vil sige et papirtrykt "termometer"