MENU
Aula_close Layer 1

Visitation til skolen

Visitation til Fjordskolen Hedevang

Hvis dit barns udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte i undervisningen, kan han eller hun blive visiteret til en plads i en specialskole.

For at få en plads i en specialskole skal dit barn have et særligt behov for støtte og behandling, der ikke kan dækkes gennem almene undervisningstilbud med støtte eller i en specialklasse.

Det er distriktsskolen i Roskilde Kommune eller PPR i Roskilde, der visiterer, hvis barnet har Roskilde som hjemkommune.  For elever uden for Roskilde er det PPR i barnets hjemkommune, der ud fra en individuel pædagogisk vurdering, i tæt samarbejde med forældre og andre omkring barnet, visiterer til specialskoler.

Hvis du har behov for yderligere information i forhold til procedurerne for visitation, kan du kontakte distriktsskolen, PPR Roskilde ved kurator Jytte Nøhr eller hjemkommunens PPR.  

Alle besøg på Fjordskolen Hedevang skal på forhånd godkendes af distriktsskolerne, PPR Roskilde eller hjemkommunens PPR.