MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

VÆRDIGRUNDLAG

Fjordskolen – dvs. skolebestyrelse, medarbejdere og ledelse - har udarbejdet følgende værdier:

 

Fokus på eleven

Hensigten med alle aktiviteter og initiativer er at styrke elevens udvikling og livskvalitet. Når der træffes beslutninger - både blandt personalet indbyrdes og i samarbejdet med forældre og pårørende – skal det altid ske ud fra en betragtning om, hvad der gavner eleven mest.

 

Professionalisme

Elever og pårørende skal mødes af kompetente og professionelle ansatte. Det indebærer, at vi er bevidste om handlinger og reaktioner, og at disse præges af etiske overvejelser, samt didaktiske og pædagogiske mål. Endelig betyder det, at vi stræber efter at være velovervejede, brugervenlige og kvalitetsorienterede.

 

Kommunikation

(Af ”communicare”: at gøre fælles)

Vi arbejder for, at elever, forældre og personale opnår størst mulig fælles forståelse i en gensidig dialog. Det stiller særlige krav til den måde, der kommunikeres på: Vi tilstræber at være præcise og konstruktive i vores formuleringer - og at tilpasse vores udtryk til dem, vi kommunikerer med. Vi informerer om, hvad vi foretager os og giver omverdenen størst mulig indsigt heri.