MENU
Aula_close Layer 1

Klubben

1

2

Velkommen

Aftenklubben er et tilbud med aktiviteter, positive oplevelser og samvær med ligestillede unge i trygge omgivelser. Her arrangeres der aktiviteter, som er baseret på de unges interessefelter, samt helt nye aktiviteter. Det kendte personale fra fritidsdelen medvirker til, at give de unge nogle sociale og personlige udviklingsmuligheder, som kan være medvirkende til at give dem flere handlemuligheder i deres fremtidige voksnes liv.

Åbningstider

Aftenklubben er åben torsdag fra kl. 15.00- 19.15

2

Målgruppe

Tilbuddet er for de unge, der er indskrevet på Fjordskolen Hedevang. Unge med Autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD).

Aftenklubben

Elever, der er fyldt 13 år, har mulighed for at deltage i aftenklubben, hvis personalet vurderer, at eleven er klar.

Som udgangspunkt er tilmeldingen til en aktivitet/tur bindende, så de unge lærer ansvarligheden i at holde fast i den aktivitet, de har tilmeldt sig. Men det vurderes i de pågældende situationer af personalet.

Målsætning

I klubben arbejder vi med udgangspunkt i et forudsigeligt og struktureret miljø. Vi vægter at udvikle socialt sammenhold blandt de unge samt læring og udfordring i de aktiviteter, der tilbydes. Vi vægter, at de unge i aftenklubben bliver medspillere i forhold til at være deltagende i de forskellige aktiviteter samt har en lyst til at være sammen med andre unge og voksne.

Tilmelding

Tilmeldingen til aftenklubben sker ved henvendelse til klub-/fritidsdelens personale. Betalingen opkræves via borgerservice. Betalingen vil ske hver anden måned, og beløbet udgør pt. 300 kr. for 2 måneder. Det er Borgerservice, som holder øje med, at der er betalt og sørger for, at pengene går ind på vores aftenklubkonto. Der udsendes en aktivitetskalender for to måneder ad gangen.

Personale

Ansvarlig for aftenklubben er afdelingsleder Paula Hansen.

Der er et antal pædagoger og pædagogmedhjælpere fra Fjordskolen Hedevangs fritidsdel/klub tilknyttet aftenklubben. Hvis I har spørgsmål til aftenklubben, skal I rette henvendelse til Paula eller de to tovholdere Morten og Kristian for aftenklubben.

Kørsel

Fra klubben er det enten forældrene eller de unge selv, der har ansvaret for hjemtransporten.

Forældresamarbejde

Vi kommunikerer primært via forældreintra. Vi arbejder på et godt samarbejde og imødekommer gerne gode ideer og forslag.

Sund kost

Vi tilbyder sund og varieret kost efter Roskilde Kommunes kostpolitik. Vi vil engang imellem lave madprojekter i vores bålhytte.

Aktiviteter

Vi tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter inden for de unges interesser samt helt nye aktiviteter, de muligvis aldrig har prøvet før. Vi vil lave længerevarende forløb med eleverne, da det giver dem mulighed for at fordybe sig i aktiviteterne. Tovholderne laver planlægningen til de enkelte aktiviteter.

3 4