MENU
Aula_close Layer 1

Digitaliseringsplan

Oversigt over skolens årlige digitaliseringsindsatser

Mål med digitalisering i folkeskolerne i Roskilde Kommune

Digital dannelse

Arbejdet med IT skal medvirke til at fremme elevernes digitale dannelse, forstået som det at kunne begå sig socialt,
etisk og kritisk i en digital verden samt evnen til at kunne reflektere over de digitale muligheder og udfordringer.
Elevernes muligheder for at være demokratisk aktive medborgere vil i højere grad kræve digitale kompetencer.

Understøttelse af undervisningen

De digitale enheder giver for eksempel eleverne mulighed for selv at undersøge og producere materiale, og
understøtter dermed at læring sker gennem erfaringsdannelse og varierede undervisningsformer.

Digitaliseringen skal understøtte synliggørelse af elevernes læring. MinUddannelse skal danne udgangspunkt for
dialog om elevernes mål og næste udviklingsområder.

Digitalisering skal understøtte inkluderende læringsmiljøer. Undervisningsdifferentiering skal støttes ved dialog om
det enkelte barns mål. Desuden findes digitalt undervisningsmateriale, der tilpasses det enkelte barns niveau. Der
findes en del digitale værktøjer, der understøtter elever med særlige behov.

Understøtte professionelle læringsfællesskaber

Digitalisering skal understøtte lærere og pædagogers samarbejde om forberedelse, gennemførsel og evaluering af
undervisningen. MinUddannelse giver øgede muligheder for kollegial sparring og videndeling og fælles rammer for
planlægning af undervisningen.

Understøtte samarbejde mellem skole og forældre

Elevplanen i MinUddannelse kan danne grundlag for dialog med forældrene om elevernes læring som et dynamisk
dialogværktøj.

Digitaliseringsplan for Fjordskolen Hedevang i skoleåret 2019/20

Digitaliseringsplan