MENU
Aula_close Layer 1

Forældreråd - velkommen

 

1

2

Kære forældre - velkommen til Hedevang

Denne folder er forældrerådets velkomstfolder til jer. Folderen er et supplement til den officielle skolefolder, som I får udleveret i forbindelse med jeres barns skolestart på Hedevang.

Folderen indeholder diverse informationer, som forhåbentlig kan hjælpe jer og jeres barn til at få en god start på Hedevang.

I er naturligvis velkomne til at kontakte forældrerådet, hvis I har andre spørgsmål - I finder vores kontaktoplysninger på folderens bagside.

 

Før skolestart

Et stykke tid før skolestart vil I modtage et tilbud om et informationsmøde på skolen. På dette møde vil I få en kort introduktion til Hedevang, og I vil få en kort rundvisning og få lejlighed til at stille spørgsmål. Vi vil anbefale, at I forbereder jer grundigt før dette møde, så I får stillet de spørgsmål, som er vigtige for jer, f.eks. vedrørende selve skolestarten.

Kort før skolestart modtager I et brev med diverse informationsmateriale, herunder også oplysninger om klassen - klassekammerater, lærere og pædagoger.

 

Den første skoledag og indkøringsperioden

Forløbet af den første skoledag kan aftales på informationsmødet. I indskolingen deltager forældrene typisk helt eller delvist på den første skoledag.

Omfanget af indkøringsperioden tilpasses det enkelte barns behov og aftales nærmere med kontaktlærer/kontaktpædagog på den første skoledag eller inden da.

 

Lidt praktiske informationer

Ude foran klasselokalet har eleven sin egen garderobeplads med plads til sko, overtøj mv. Herudover har eleven sin egen kasse til opbevaring af diverse ekstratøj.

Eleven medbringer hver dag sin egen madpakke, som opbevares i køleskab ved garderoben. Der tilbydes mælkeordning, som skal bestilles og betales hvert halve år.

Aftaler vedrørende eventuel medicin kan indgås med klassens lærere og pædagoger efter behov.

Nogle elever tilbydes busordning, se særskilt materiale herom. Bussen henter og bringer eleven på bopælen på faste tidspunkter, som forældrene aftaler med busselskabet. På skolen hentes og bringes eleven til bussen efter behov.

 

En typisk skoledag

På Hedevang er skoledagen opdelt i en skoledel og en fritidsdel. Der er generelt et tæt samarbejde imellem personalet, såvel i det daglige som i den langsigtede planlægning af udviklingstiltag og fokusområder for den enkelte elev.

Undervisningen foregår både individuelt og i plenum samt både ude og inde. Lærere og pædagoger kan give jer mere uddybende informationer om undervisningsmetoder og pædagogiske tiltag.

Som noget relativt nyt er der for indskolingen mulighed for legetræning, både individuelt og flere ad gangen - et tilbud, som har stor succes.

 

AULA

Den daglige kommunikation mellem skolen og hjemmet sker typisk via AULA, som anvendes til udveksling af beskeder samt daglige "kontaktbogsnoter". Undervisningsplaner, skemaer, invitationer, tursedler mv. lægges på MinUddannelse. Den individuelle elevplan sendes med posten.

Herudover kan Aula benyttes til kontakt imellem forældrene, hvilket vi vil opfordre jer til at udnytte, da denne kontakt kan være med til at underbygge et godt, solidt netværk, som kan være nyttigt for Jer i mange sammenhænge, f.eks. til sparring i forbindelse med oplevelser/hændelser, hvor det vil være godt at kunne udveksle erfaringer.

 

Arrangementer på Hedevang

I løbet af et skoleår tager klassen typisk på diverse udflugter, og herudover afholdes der i den enkelte klasse en årlig julefest, hvor forældrene også inviteres.

Forældrerådet inviterer desuden til en årlig sommerfest med skiftende temaer.

Forældrerådet vil ad hoc invitere til andre arrangementer, f.eks. fælles arbejdsdag på legepladsen eller lignende.